Documente

 1. Certificat de inregistrare mentiuni

 2. Rezolutia nr. 20634 / 04.08.2017

 3. Balanta de verificare pe luna iunie 2017

 4. Bilant la data de 30.06.2017

 5. Raportul semestrial conform  anexa nr. 31 al regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 – data raportului 20.07.2017

 6. Tabel prezenta sedinta Adunarea Generala a Actionarilor din data de 18.07.2017

 7. Hotararea nr. 2/18.07.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor

 8. ANUNT 1 MONITORUL OFICIAL

 9. ANUNT 2 MONITORUL OFICIAL

 10. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (18.07.2017 orele 10:00)

 11. FACTURA

 12. ANUNT ZIAR

 13. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. LEGMAS S.A. convocata pentru 18 iulie 2017

 14. MODEL BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PERSOANE JURIDICE LA A.G.O.A. A S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.07.2017

 15. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (18.04.2017 orele 10:00)

 16. CONVOCATOR IN MONITORUL OFICIAL 2017

 17. ANUNT ZIAR CONVOCATOR 2017

 18. ERATA CONVOCATOR 2017

 19. ANUNT ZIAR ERATA 2017

 20. ANUNT MONITOR 2017

 21. FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA 2017

 22. FORMULAR PROCURA SPECIALA 2017

 23. RAPORT AUDITOR EXTERN

 24. RAPORT ADMINISTRATOR

 25. BILANTUL PRESCURTAT

 26. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017

 27. HOTARAREA NR. 1 / 18.04.2017

 28. BILANTUL 2016

 29. RAPORT AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2015 LA S.C. “LEGMAS” S.A.

 30. BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2016

 31. BILANT PRESCURTAT LA DATA DE 31.12.2015

 32. RAPORTUL ADMINISTRATORULUI UNIC PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2015

 33. PROCURA SPECIALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE LA A.G.O.A. LA S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.04.2016

 34. MODEL BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE LA A.G.O.A. A S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.04.2016

 35. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1085/16.03.2016

 36. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ( 18.04.2016 orele 10:00)

 37. FACTURA CCINA

 38. ANUNT ZIAR (16.03.2016)

 39. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR. 1189 / 12.06.2015

LEGMAS