Documente

2023

 1. CONVOCATOR AGOA LEGMAS 25.05.2023

 2. DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE PERSOANE FIZICE

 3. DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE PERSOANE JURIDICE

 4. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA LEGMAS 25.05.2023

 5. PROCURA GENERALA AGOA LEGMAS 25.05.2023

 6. PROCURA SPECIALA AGOA LEGMAS 25.05.2023


2022

 1. CONVOCATOR AGOA LEGMAS 16.05.2022

 2. DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE PERSOANE FIZICE

 3. DECLARATIE CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE PERSOANE JURIDICE

 4. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA LEGMAS 16.05.2022

 5. PROCURA GENERALA AGOA LEGMAS 16.05.2022

 6. PROCURA SPECIALA AGOA LEGMAS 16.05.2022


2021

 1. Convocator AGEA 13.12.2021

 2. MONITORUL OFICIAL – CONVOCATOR SEDINTA AGEA 13.12.2021

 3. Formular de vot prin corespondenta AGEA 13.12.2021

 4. Procura generala AGEA 13.12.2021

 5. Procura speciala AGEA 13.12.2021

 6. Declaratie consimtamant prelucrare date persoane fizice

 7. Declaratie consimtamant prelucrare date persoane juridice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Convocator AGOA 18.05.2021

 2. Declaratie consimtamant prelucrare date persoane fizice

 3. Declaratie consimtamant prelucrare date persoane juridice

 4. Formular de vot prin corespondenta AGOA 18.05.2021

 5. Procura generala AGOA 18.05.2021

 6. Procura speciala AGOA 18.05.2021

 7. MONITORUL OFICIAL – CONVOCATOR SEDINTA AGOA 18.05.2021

2020

 1. Convocator AGEA 14.01.2021

 2. Formular de vot prin corespondenta – AGEA 14.01.2021

 3. Monitorul Oficial – Convocator AGEA SC LEGMAS SA – 14.01.2021

 4. Procura generala AGEA – 14.01.2021

 5. Procura speciala persoane juridice AGEA – 14.01.2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Bugetul activitatii generale 2020

 2. Raportul anual pentru exercitiul financiar 2019

 3. Situatie financiara anuala – Bilant 2019

 4. Suplimentare ordine de zi convocator  AGOA – LEGMAS SA din data de 09.06.2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Adresa Administrator Unic al SC LEGMAS SA:
TOP VISION SRL
Loc. Navodari
Str. T3, nr. 2 (Zona Tabara Nord)
Jud. Constanta
Tel.: 0241 761 778; Fax: 0241 761 777
 1. Convocator AGOA 09.06.2020

 2. Declaratie consimtamant prelucrare date persoane fizice

 3. Declaratie consimtamant prelucrare date persoane juridice

 4. Formular de vot prin corespondenta – AGOA 09.06.2020

 5. Procura generala AGOA 09.06.2020

 6. Procura speciala AGOA 09.06.2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Pentru eliberarea adeverintei de vechime salariat sunt necesare urmatoarele documente:
 • cerere solicitant cu toate datele ( nume/prenume, BI/CI serie/nr., CNP, adresa de domiciliu, numar de telefon, acordul de prelucrare a datelor);
 • copie de pe cartea de munca pentru perioada pentru care se solicita relatii/adeverinta;
 • dovada achitarii taxei de arhiva, conform Deciziei nr. 406/04.05.2020 –  cont bancar: RO11BTRL01401202342885XX – BT Navodari, chitanta eliberata de societate sau mandat postal;
 Relatii la telefon: 0740 617 527.
 1. Decizie taxa arhiva

 2. Declaratie de consimtamant – PRELUCRARE DATE PERSONALE

2019

 1. Raport trimestrial aferent trimestrelor I si III conform anexa nr. 13 a REG ASF nr. 5/2018

 2. Mentionarea in registrul comertului a hotararii 85 / 01.10.2019 ; Rezolutia nr. 25727 / 09.10.2019

 3. Dovada publicarii hotararii nr. 85 / 01.10.2019 a AGEA a SC LEGMAS SA in ziarul Curierul National (pag a 7-a)

 4. Dovada publicarii hotararii nr. 85 / 01.10.2019 a AGEA a SC LEGMAS SA in ziarul Anunt Bursa (pag a 3-a)

 5. Hotararea nr. 85 / 01.10.2019 a AGEA a SC LEGMAS SA

 6. Raport de evaluare SC LEGMAS SA

 7. Raportul semestrial  la 30.06.2019 conform anexa nr. 14  CF. REG ASF NR. 5/2018

 8. Raport curent S 1 – 2019

 9. Declaratie persoane responsabile din partea emitentului

 10. Bilant la data de 31.12.2018

 11. Recipisa bilant 31.12.2018

 12. Bilant 06.2019

 13. Recipisa bilant 06.2019

 14. Proiect de statut in vederea aprobarii in sedinta AGEA din data de 30.09.2019

 15. Referat – Nota de fundamentare

 16. Statut actualizat SC LEGMAS SA

 17. Convocator AGEA LEGMAS S.A. – 30.09.2019

 18. Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 30.09.2019

 19. Declaratie de consimtamant privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

 20. Declaratie de consimtamant privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – persoane juridice

 21. Dovada publicarii convocare AGEA Monitorul Oficial pentru data de 30.09.2019

 22. Dovada publicarii convocator AGEA in ziar pentru data de 30.09.2019

 23. Procura generala

 24. Procura speciala persoane juridice la AGEA LEGMAS S.A. din data de 30.09.2019

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 30.08.2019

 2. Formular de vot prin corespondenta AGEA – 30.08.2019

 3. Procura generala AGEA – LEGMAS SA – 30.08.2019

 4. Procura speciala persoane juridice AGEA – LEGMAS SA – 30.08.2019

 5. Publicare convocator AGEA in Monitorul Oficial – LEGMAS SA – 30.08.2019

 6. Publicare convocator AGEA in ziarul Romania Libera – 30.08.2019

 7. Bugetul activitatii generale pe anul 2019

 8. Rezolutia nr. 11482/23.04.2019

 9. Certificat de inregistrare depunere si mentionare acte – ORC Constanta

 10. Hotararea 84/1 din data de 22.04.2019

 11. Convocatorul AGOA 2019 (Erata: la pagina doi, „Actionarii inregistrati la data de 22.03.2019 […]”)

 12. Declaratie de consimtamant privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – persoane fizice

 13. Declaratie de consimtamant privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – persoane juridice

 14. Dovada publicare a convocarii in M.O. partea a IV-a

 15. Dovada publicare ziarul „Romania Libera”

 16. Formular de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  S.C. LEGMAS S.A. convocata pentru 22.04.2019

 17. Procura generala AGOA 22.04.2019

 18. Procura speciala pentru persoane juridice la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  S.C. LEGMAS S.A. convocata pentru 22.04.2019

 19. Raportul anual conform anexa nr. 32 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 pentru exercitiul financiar 2018

 20. Bilant la data de 31.12.2018

2018

 1. Raportul consiliului de administratie sem. 1

 2. Raportarea contabila semestriala S1

 3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului.S1

 4. Raportul curent sem. 1

 5. Convocatorul AGOA 2018

 6. Formular de vot prin corespondenta

 7. Procura speciala pentru persoane juridice

 8. Procura generala

 9. Bilantul prescurtat

 10. Bugetul de venituri si cheltuieli

 11. Raportul administratorului

 12. Raportul auditorului

 13. Dovada publicare anunt ziarul „Adevarul”

 14. Publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei

2017

 1. Certificat de inregistrare mentiuni

 2. Rezolutia nr. 20634 / 04.08.2017

 3. Balanta de verificare pe luna iunie 2017

 4. Bilant la data de 30.06.2017

 5. Raportul semestrial conform  anexa nr. 31 al regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 – data raportului 20.07.2017

 6. Tabel prezenta sedinta Adunarea Generala a Actionarilor din data de 18.07.2017

 7. Hotararea nr. 2/18.07.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor

 8. ANUNT 1 MONITORUL OFICIAL

 9. ANUNT 2 MONITORUL OFICIAL

 10. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (18.07.2017 orele 10:00)

 11. FACTURA

 12. ANUNT ZIAR

 13. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. LEGMAS S.A. convocata pentru 18 iulie 2017

 14. MODEL BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PERSOANE JURIDICE LA A.G.O.A. A S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.07.2017

 15. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (18.04.2017 orele 10:00)

 16. CONVOCATOR IN MONITORUL OFICIAL 2017

 17. ANUNT ZIAR CONVOCATOR 2017

 18. ERATA CONVOCATOR 2017

 19. ANUNT ZIAR ERATA 2017

 20. ANUNT MONITOR 2017

 21. FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA 2017

 22. FORMULAR PROCURA SPECIALA 2017

 23. RAPORT AUDITOR EXTERN

 24. RAPORT ADMINISTRATOR

 25. BILANTUL PRESCURTAT

 26. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017

 27. HOTARAREA NR. 1 / 18.04.2017

 28. BILANTUL 2016

2016

 1. RAPORT AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2015 LA S.C. „LEGMAS” S.A.

 2. BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2016

 3. BILANT PRESCURTAT LA DATA DE 31.12.2015

 4. RAPORTUL ADMINISTRATORULUI UNIC PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2015

 5. PROCURA SPECIALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE LA A.G.O.A. LA S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.04.2016

 6. MODEL BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE LA A.G.O.A. A S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.04.2016

 7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1085/16.03.2016

 8. CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ( 18.04.2016 orele 10:00)

 9. FACTURA CCINA

 10. ANUNT ZIAR (16.03.2016)

2015

 1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR. 1189 / 12.06.2015

LEGMAS