Protectia mediului

Protecţia mediului constituie una din directiile strategice ale SC Legmas SA Navodari, si, ca atare, reprezinta o preocupare permanentă şi responsabilă a întregului personal din fabrica. In acest sens, avem in vedere stabilirea şi implementatea unor masuri specifice care să conducă la minimizarea si eliminarea oricui impact negativ al activitatilor desfasurate asupra mediului.

Cerinţele stabilite derivă atât din aplicarea reglementărilor specifice domeniului de activitate şi a legislaţiei de mediu, cât şi din cerinţele standardului ISO 14001:2004.

Prima certificare a sistemului de mediu a fost obţinută în anul , menţinerea acesteia făcându-se anual. Menţinerea certificării este o dovada şi o garanţie a îndeplinirii angajamentelor asumate de către SC Legmas SA prin politica de mediu.

Sunt stabilite principii clare care stau la baza desfăşurării activitaţilor care pot avea impact asupra mediului. Mai jos sunt enumerate câteva dintre ele:

  • Promovarea conştiinţei de mediu în rândul angajaţilor noştri.
  • Derularea proceselor decizionale în conformitate cu cerintele legale referitoare la mediu
  • Realizarea unui echilibru optim intre tehnologiile performante si cele ecologice.
  • Promovarea masurilor de eficientizare a consumului de energie electrica, combustibili şi carburanţi, ca formă de economisire a resurselor naturale.
  • Prevenirea poluării prin mecanisme de control şi utilizarea unor practici care împiedică poluarea
  • Reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din activităţile proprii şi valorificarea eficientă şi ecologică a deşeurilor recuperabile

SC Legmas SA deţine autorizaţia de mediu nr.278 din 22.06.2011, valabilă 10 ani. Monitorizarea mediului se face în conformitate cu condiţiile impuse de autoritatea de mediu :

  • indicatorii de calitate a apei uzate
  • analize periodice pentru zgomot, pulberi sedimentabile si pulberi in suspensie
  • gestiunea deşeurilor
  • gestiunea substantelor si preparatelor periculoase.